60
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Home - วิธีเลือกใช้ลวดเชื่อม เหล็ก

วิธีการเลือกใช้ลวดเชื่อมในงานเหล็กโครงสร้างขนาดกลาง

บทความนี้จะแนะนำถึงข้อสังเกตุง่ายๆของลวดเชื่อมที่เหมาะสำหรับ การเชื่อมโครงสร้างเหล็กบาง ๆ เหล็กแผ่นบางๆถึงหนากลางในงานสร้างหรือเรือ,รถไฟและยานพาหนะที่ทำด้วยเหล็ก เหนียว

-ข้อสังเกตุมีดังนี้ จะต้องทนต่อความชื้นได้บ้าง สังเกตุได้ง่ายถ้าโดนน้ำหรือชื้นแล้วน้ำยาหุ้มลวดไม่หลุดล่อนง่าย จนเป็นเนื้อลวดล้วน ซึ่งบางยี่ห้อทนไม่ได้เลย หลังจากชื้นแล้วสามารถเอามาอบใช้ได้อีก คือสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ต้องมีควันน้อย และสำคัญมี ตรามอก.49-2528ไทย รับรองมาตรฐาน( JIS D4313,AWS A5.1 E6013,TIS E43 OR11ของต่างประเทศ) ราคา ต้องไม่สูงเกินไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ 48 บาท (ปี2552) ทำให้สามารถใช้เชื่อมได้ดีมากในท่าตั้ง-ลากลง ผิวรอยเชื่อมได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เวลาหยุดเชื่อมแล้วลวดเชื่อมยืดและหดตัวได้ไม่เกิน 10 %ในขณะ ลวดร้อน ให้การอาร์ดนิ่งเรียบไม่สะดุด สะเก็ดไฟน้อย แสล็กของเหล็กร่อนหลุดได้ง่าย หลังจากเชื่อมแล้วไม่พบรอยแตก เชื่อมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างขนาดเล็กและขนาด กลางระวังสินค้าเลียนแบบที่ไม่มีมาตรฐาน ราคาจะถูก ขนาดของลวดจะไม่ได้มาตรฐาน และสีของน้ำยาเคลือบลวดเชื่อมจะแตกต่างจากของจริง และที่สำคัญช่วงเวลาเชื่อมจะรู้ได้ทันทีเพราะส่วนประกอบมีคุณภาพต่ำกว่ามากช่างจะรู้อยู่แล้วและจะขายดีกว่ายี่ห้ออื่น มาก

ข้อแนะนำในการใช้ที่เหมาะสม

1.)ไม่ ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าที่ช่วงแนะนำ (ดังกล่าวในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม)เนื่องจากกระแสไฟ เชื่อมไม่ถูกต้องเพียงพอแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลง แล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟ เชื่อมมากเกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของเหล็กไม่ดีพอ ความแข็งแรงจะลดลง

2.) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ70-100C เป็น เวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำ ลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

3) ช่างที่ทำการเชื่อมควรมีทักษะในการเชื่อมหรือควรอบรมเพื่อเติม โดยผู้ชำนาญการงานเฉพาะประเภทนั้น

ส่วนผสมทางเคมีโดยทั่วไปของเนื้อโลหะเชื่อม(%)

 

Sixml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

Mn

P

S

0.09

0.28

0.39

0.011

0.014

0.08-0.09

0.28-0.30

0.37-0.39

0.011-0.012

0.010-0.014

คุณสมบัติทางกลโดยทั่วไปของเนื้อโลหะเชื่อม

YP

N/mm2(Kg/mm2)

TS

N/mm2(Kg/mm2)

EI

%

 

over 440 (45)

Over 510 (52)

Over 24

ขนาดที่มีจำหน่ายและช่วงกระแสไฟเชื่อมที่แนะนำ (AC,DC-EP หรือ DC-EN)

Wire Size (mm.)

2.6

3.2

4.0

5.0

Length (mm.)

350

350

400

400

Amp F&VD

45-95

60-120

105-170

150-220

VU&OH

45-95

60-125

100-150

125-190

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล(บริษัท อีสเทรินโกเบ จำกัด)

โดยคุณชูเกียรติ ผาติเสนะ