54
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Home - ทดสอบความแข็งแกร่ง เหล็กเฮชบีม
ดัชนีบทความ
ทดสอบความแข็งแกร่ง ทนทาน เหล็กเฮชบีม
หน้า 2
หน้า 3
ทุกหน้า


ในส่วนของรถ บรรทุกเองเกิดการฉีก ขาดของเหล็กรางน้ำขนาด 180mm และเหล็กแผ่นลายขนาด 5mm ชำรุดแบบขาดยกแผ่นพื้นประกอบกับเหล็กครัชซีแตกหักเสียหาย ท่อเหล็กยึดขาดจนทุกส่วนไม่สามารถซ่อมได้ต้องเปลี่ยนหลายรายการ

จากการวิเศราะห์ของวิศวกรและทางช่าง ผู้สร้าง รวมทั้งบริษัทประกันภัยรวมทั้งประสบการณ์ของทางกิจรุ่งเรืองเอง ทั้งสามฝ่ายล้วนลงความเห็นว่า สาเหตุที่โครงสร้างของอาคารโรงจอดรถเสียหายน้อยจนแทบไมน่าเชื่อมาจากเสา เหล็กเฮชบีมขนาดเล็ก 100x100x6x8mm นั่นเองจากรูปถ่ายรวมทั้งการตรวจสอบรอยเชื่อมอย่างละเอียดแล้วมีเพียง รอยปูนที่อยู่รอบเสาที่มีการแตกร้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เสาเหล็กไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า   เสา เหล็กเฮชบีม(H-BEAM)ไม่ได้รับความเสียหายไม่มีการเสียรูปบิดคดงอให้ตรวจสอบ เลย พุกยึดปูนของเสาทุกเสาทุกต้นยังแข็งแรงเหมือนเพิ่งจะติดตั้งเข้าไป

 


นี่คือบทพิสูตรที่ชัดเจนพร้อมกับความั่นใจของเสาเหล็กเฮชบีมแม้จะเป็นเสา เหล็กที่มีขนาดเล็ก100x100x6x8 mm เล็กที่สุดในไซด์ที่มีการผลิต และใช้งานมาแล้วถึง 10 ปี ยังแข็งแรงขนาดนี้และถ้าเป็นขนาดไซด์ใหญ่ความมั่นคงแข็งแรงจะมากขนาดไหน